Psykoterapeut MPF
Kommuner

psykoterapeut mpf - KLINIK PÅ FREDERIKSBERG OG I FAXE

Jeg samarbejder med kommuner om individuelle forløb og familiebehandling.


Jeg har en grundig og bred erfaring i udviklingsarbejde med mennesker i alle aldre. Denne erfaring har jeg opbygget gennem mange år og blandt andet fra stillinger som: faglig leder i et familiecenter med ansvar for familiebehandlingen, familieterapeut for familier med særligt komplekse problemstillinger og som børne- og familiesagkyndig medarbejder i Faxe Kommune. Desuden har jeg flere års erfaring med klienter i individuelle behandlingsforløb, hér har jeg særligt erfaring med angst, stress, depression, afhængighed og mindreværdsfølelse. For yderligere oplysninger om min faglige baggrund læs mere hér.


Jeg tilbyder skræddersyede behandlingsindsatser til familier, unge og børn med komplekse adfærdsmæssige, sociale og relationelle udfordringer.


Jeg samarbejder med kommuner på hele Sjælland. Alle mine behandlingsindsatser kan både supplere eller de  kan være et alternativ til de tilbud I allerede har i jeres katalog. Jeg har stor erfaring med at samarbejde i tværfaglige miljøer.


Familiebehandling kan gives til hele familien eller forældrene, alt efter hvilket behov der er. Der kan også tilbydes individuelle samtaler til børn og unge.


Problematikkerne er ofte:


  • At der er hyppige konflikter.
  • At der er psykiske problemer.
  • Angst, vedvarende tristhed og adfærdsproblematikker.
  • At barn/ung pjækker fra skole eller mistrives socialt.
  • At der har været eller er misbrugsproblemer.
  • At der er vold i familien.
  • At familien har oplevet dødsfald i den nære familie, som påfører familien en kompliceret sorg.
  • At der er store konflikter... og meget andet.Som familieterapeut tilbyder jeg familien rådgivning og vejledning i forhold til de specifikke problematikker, som den enkelte familie oplever. Udgangspunkt er, at der ikke er én bestemt i familien, der er årsag til problemerne. Det er med andre ord; problemet som er problemet.


Et formål med familiebehandlingen er oftest at løsne op for uhensigtsmæssige mønstre, at hjælpe familien til mere hensigtsmæssige måder at problemløse og kommunikere på, og generelt at støtte familien til et bedre samvær. Jeg har en grundig tilgang til mit arbejde, og min hensigt er at skabe varige forandringer for familien.Priser:


Individuelle forløb:

1 time kr 1250 ,-


Familiebehandling:

Prisen udgør kr 698,- pr. døgn pr. henvist ung i familien.