Psykoterapeut MPF
Familieterapi

psykoterapeut mpf - KLINIK PÅ FREDERIKSBERG OG I FAXE

Familieterapi 

Vi kender det alle sammen, nogen gange vil børnene eller den unge ikke det samme som os. Vi har alle oplevet, at nå dertil, hvor vi synes, at vi har prøvet alt, og lige meget hjælper det. Nogen gange kan problemerne hobe sig op, og det kan være svært, at komme videre uden professionel hjælp.

 

Det er meget forskelligt hvilke udfordringer og problemer, der kommer til at fylde for meget, men en ting er sikkert, vi oplever alle situationer hvor udfordringerne overstiger vores ressourcer, vi mister overblikket og vi kan ikke finde den gode vej ud.

 

Det første skridt mod forandring er altid at vælge at gøre noget andet. Det skridt kan være familieterapi.


Som forælder kan du altid søge rådgivning og vejledning til det, der vedrører problemer i netop jeres familie. Det kan du gøre ved at kontakte mig.


Vejledningen kan gives til hele familien eller forældrene, alt efter hvilket behov der er. Der kan også tilbydes individuelle samtaler til børn og unge. Samtalerne kan foregå hos mig eller i jeres hjem.


Problematikkerne er ofte:

  • At I skændes for meget
  • At der er psykiske problemer
  • At dit barn pjækker fra skole eller mistrives socialt
  • At I har problemer med opdragelsen
  • At der har været eller er misbrugsproblemer
  • At der er vold i familien
  • At familien har oplevet dødsfald i den nære familie, som påvirker familien i svær grad
  • At der er store konflikter
  • Og meget andet


Det kan en familieterapeut gøre for jer

Som familieterapeut kan jeg tilbyde dig og din familie råd og vejledning i forhold til de specifikke problematikker, I netop har. Mit udgangspunkt er, at der ikke er én bestemt i familien, der er årsag til problemerne. Det er med andre ord; problemet som er problemet.


Gennem samtaler undersøger du/I og jeg sammen, hvordan problemerne påvirker Jeres liv, og sammen finder vi frem til måder, hvorpå problemet i jeres familie kan løses.


Der tages altid udgangspunkt i det, som er vigtigt for Jer som familie.


Et formål med en familieterapeut er oftest at løsne op for uhensigtsmæssige mønstre, at hjælpe jer til mere hensigtsmæssige måder at forstå jeres barns/den unges reaktioner på og derved også støtte jer i nye måder at være sammen som familie.


Vi kan alle få brug for hjælp!


Har I brug for et familietjek?

Vi er ikke altid bevidste om effekten af vores måde at kommunikere  på. Nogen gange kan vi ubevidst komme til at såre hinanden, og det kan være svært at finde tilbage til det gode samvær.


Den måde vi kommunikerer på har en afgørende betydning for vores samvær og samværsoplevelse. Når vi er imødekommende og møder hinanden med forståelse, interesse og anerkendelse, så hjælper vi hinanden til at opnå og bevare en oplevelse af at være OK. 


Med et familietjek kan vi undersøge om I har det samvær, som I ønsker for jeres familie.


Ring eller skriv hvis du ønsker, at vide mere om hvad et Familietjek kan gøre for din familie.


Familieterapeut