Psykoterapeut MPF
Individuel Terapi

psykoterapeut mpf - KLINIK PÅ FREDERIKSBERG OG I FAXE

Individuel terapi

Sæt dig selv først.


Vi kan alle opleve tidspunkter i livet hvor vi har brug for hjælp, støtte eller vejledning til at komme igennem en vanskelig periode. Det kan hjælpe at tale med en god ven, venner er altid gode at snakke med. Alligevel vælger mange at opsøge en psykoterapeut for ikke at belaste den gode relation, nogle oplever at stå helt alene og andre har måske kun venner, som de ikke ønsker at dele deres inderste tanker og følelser med.


Terapi handler ikke kun om forandring og udvikling. Terapi handler også om at acceptere sig selv, at forsone sig med egne fejl og mangler, og at have mindre behov for at vente med at leve livet før der er sket en grundlæggende forandring.


De fleste af os oplever indimellem udfordringer eller svære tidspunkter i livet, hvor terapi og samtaler vil være en stor hjælp.


Psykoterapi er en proces

Det er vigtigt at pointere, at det tager tid at forandre sig selv, sine mønstre og hele sine traumer. Jeg plejer gerne, at sige, at det sværeste vi kan gøre er at lave om på os selv. Det svarer til at skulle lære et helt nyt sprog fra bunden.


Under den indledende samtale vil vi derfor tale om din mulighed for at engagere dig i et terapeutisk forløb, herunder dine forventninger til varighed og resultater.


Mange spørger om, hvor lang tid, man skal gå i terapi. Det er svært at svare generelt på, men de fleste forløb indebærer 15-20 samtaler. Hvis der er tale om meget utryg tilknytning eller traumer, skal du forvente, at det tager længere tid.


Rammen for samtalerne
Vi skal vi også have talt om rammerne for samtalerne og hvor ofte du forestiller dig at kunne komme hos mig. Det er ikke noget, vi behøver at planlægge i alle detaljer, men det er godt, hvis vi sammen gør os nogle tanker om forløbets intensitet og varighed set i relation til, hvad du ønsker for dig selv.


Jeg ser frem til at høre fra dig :-)