Psykoterapeut MPF
Terapi - børn & unge

psykoterapeut mpf - KLINIK PÅ FREDERIKSBERG OG I FAXE

Terapi - børn & unge

Terapi i trygge rammer

Samtalerne tager udgangspunkt i det, der er vigtig for dit barn. Ud over samtaleterapi inddrager samtalerne også lege- og kunstterapi.


Jeg har mange års erfaring i børn og unge, dette gælder alle livets aspekter både på det individuelle plan og i sociale sammenhæng.


Årsager til børn/unge-terapi kan være:

 • Uforklarlig ked-af-det-hed.
 • Tristhed.
 • Lavt selvværd.
 • Mobning.
 • Konflikter hjemme.
 • Angst.
 • Og meget mere.


Terapi til børn & unge

Mange børn og unge oplever problemer, der påvirker deres psykiske velbefindende, det har indflydelse på hvordan de trives i hverdagen, deres sociale liv, skolegang, selvværd og selvopfattelse. Uløste og langvarige problemer forhindrer børn og unge i at udleve deres interesser, kompetencer og drømme. Hér kan terapi hjælpe.


I terapien snakker jeg med barnet om de problemer der fylder, de lærer, at deres tanker og de svære følelser er normale, og at det er muligt at finde en vej ud af det svære. Terapien hjælper barnet den unge til at blive bedre til at problemløse, kommunikere, prøve ny adfærd og at klare sig bedre med større trivsel til følge.


Hvilke problemer kan terapien hjælpe med?

Som psykoterapeut er jeg uddannet til at hjælpe med alle slags problemer. Jeg har derudover  mange års erfaring som familieterapeut og børnefaglig konsulent.


Jeg kan hjælpe børn/unge med at gå gennem svære tider som:

 • familieproblemer
 • skoleproblemer
 • mobning
 • sundhedsproblemer


Jeg hjælper med følelser som:

 • sorg
 • vedvarende ked-af-det-hed
 • vrede
 • stress og bekymring
 • lavt selvværd
 • sorg


Jeg hjælper børn/unge med:

 • ADHD
 • depression
 • OCD
 • angst
 • spiseforstyrrelser
 • skade på sig selv
 • adfærdsforstyrrelser
 • traume
 • sorg


Hvorfor har børn og unge brug for terapi?

Alle kan få brug for hjælp, og det gælder selvfølgelig også for vores børn og unge. Børn og unge har brug for hjælp, når de har problemer, de ikke kan klare alene. De har brug for hjælp, når problemerne påvirker deres trivsel, skolegang, følelsesliv og sociale liv. Hvis problemerne ikke løser sig selv, og hvis I selv har prøvet alt, kan næste skridt være terapi. Sommetider har hele familien brug for støtte og vejledning, til at løse fælles problemer og til at finde nye løsninger.


Hvordan fungerer terapi?

I terapien lærer barnet/den unge igennem aktiviteter og samtale. For yngre børn inkluderer det at tegne, lege og snakke, samt inddragelse af familien efter behov. For ældre børn og teenagere vil jeg anvende øvelser, aktiviteter og hjemmeopgaver, der fokuserer på at lære de færdigheder, de har brug for. De taler gennem følelser og de lærer at løse problemer.


Jeg har en engageret, anerkendende og støttende tilgang til barnet. Igennem terapien lærer barnet/den unge at tro på sig selv og at finde deres styrker. Terapien skaber hensigtsmæssige tankemønstre og sunde adfærdsvaner.


Om jeg mødes med barnet/den unge og forælderen sammen eller med barnet alene vil afhænge af barnets/den unges alder. Jeg vil efter behov invitere til en forældresnak for at give tip og ideer til, hvordan du kan hjælpe dit barn/den unge derhjemme. Du er altid velkommen til at kontakte mig under forløbet, hvis du har spørgsmål eller tanker som du har brug for at vende med mig.


Hvad sker der i terapien?

Det første møde er et møde mellem dig, dit barn og jeg. Jeg vil stille spørgsmål og lytte, dette hjælper mig til at lære mere om barnet og om problemet. Jeg vil fortælle om forløbet, og du har måske også nogle spørgsmål til mig.


Under terapiforløbet vil barnet/den unge:

Snakke: at snakke er en sund måde at udtrykke følelser på. Når børn/unge sætter ord på følelser i stedet for at handle på deres følelser, bliver de bedre til at handle på en god måde. Når nogen lytter og forstår, hvordan de har det, bliver barnet/den unge motiveret for udvikling.


Lave aktiviteter: Jeg bruger aktiviteter til at undervise om følelser og mestringsevner. Jeg kan sammen med barnet tegne eller lege som en måde at lære. Jeg vil muligvis inddrage mindfulness og åndedrætsteknikker som en måde at sænke stress og angst på.


Øve nye færdigheder: jeg hjælper børnene/de unge med at øve det, de lærer. Vi kan måske spille spil, hvor børnene er nødt til at vente på deres tur, bruge selvkontrol, være tålmodige, følge anvisninger, lytte, dele, prøve igen eller håndtere tab.


Løse problemer: med ældre børn og spørger jeg ind til, hvordan problemer påvirker dem derhjemme, i skolen. Vi taler om, hvordan man løser disse problemer.


Hvor lang tid varer et terapiforløb?

Hvor længe terapien varer, afhænger af de mål vi har aftalt for forløbet. Forandring tager tid. Det sværeste vi kan gøre er at lave om på os selv, og hvis vi skal lave varige forandringer, må vi bruge den nødvendige tid. Typisk vil et forløb vare 2 til 3 måneder med ét ugentligt møde, og op til 5 måneder med ét møde hver anden uge.

Hvordan kan du selv gøre?


Du kan hjælpe dit barn med at få mest muligt ud af terapien.

 • Kom til de aftalte møder. Forandring tager tid. Det kræver mange terapibesøg for dit barn at lære nye færdigheder og at fastholde dem.
 • Giv barnet rum til processen, undgå for mange spørgsmål til hvad de laver i terapien, men nøjes med 2 til 3 velvalgte spørgsmål, og giv barnet ros for arbejdet.
 • Vær nysgerrig, spørg mig om forløbet. Spørg hvad du skal gøre, når dit barn udviser problemer derhjemme. Spørg, hvordan du hjælper dit barn med at gøre det godt.
 • Tilbring tid med dit barn. Spil, lav mad, læs eller grin og hyg jer sammen. Gør dette hver dag, selvom det kun er i et par minutter.
 • Skru op for tålmodigheden og varmen. Brug anerkendende og rosende ord, også når du har brug for at sætte grænser for dit barn. Vis kærlighed. Giv ros, når dit barn har gjort det godt eller prøvet hårdt.


Sammen kan vi gøre en forskel.


Jeg glæder mig til at høre fra dig og dit barn/ung.